نمودار رابطه قطر و ضخامت با فشار کاری
جولای 5, 2017
جدول اوزان لوله های بدون درز متناسب با قطر خارجی و رده (SCH)
00