نمودار رابطه قطر و ضخامت با فشار کاری
جولای 5, 2017
جدول فشار تست هیدرولیک
جولای 6, 2017
جداول اوزان لوله های فولادی درز دار متناسب با قطر خارجی و ضخامت
0123
01236