• آدرس: جزیره کیش،خیابان خراسان،مجتمع اداری تجاری بساک،طبقه اول،واحد 25
  • تلفن: 07644458065
  • فکس: 07644458067
  • ایمیل: info@ppk-co.ir